Dostosowujemy się do potrzeb naszych uczniów

dlatego Entre Culturas organizuje kursy od poniedziałku do piątku, rano, popołudniu i wieczorem, w zależności od liczby zainteresowanych osób. Nabór odbywa się dwa razy do roku: I. wrzesień-październik, II. styczyń-luty. W trakcie roku szkolnego istnieje możliwość dołącznia do istniejącej grupy.

Kursy standardowe

Kursy standardowe skierowane są do osób, które chcą się uczyć języka hiszpańskiego w sposób regularny i w małych grupach. Oferujemy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, jeden lub dwa razy w tygodniu po 90 minut. Na zajęciach korzystamy z podręczników Aula Internacional Nueva Edición.

Na kurs składa się 30 spotkań po 90 min.

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne skierowane są do osób posługujących się językiem hiszpańskim na poziomie A2 i wyższym. Mają na celu zwiększenie zaufania uczniów do posiadanej znajomości języka hiszpańskiego oraz poprawienie biegłości w posługiwaniu się nim w życiu codziennym. Przyjemna atmosfera i ćwiczenia oparte na zabawie i aktywnej komunikacji sprawia, że uczniowie zapominają o strachu przed używaniem obcego języka. Tematyka zajęć jest zróżnicowana i dostosowana do poszczególnych uczniów.

Na kurs składa się 15 spotkań po 90 min.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, raz w tygodniu po 90 minut.

Kursy dla dzieci

Zajęcia prowadzone są dla dzieci od 6 roku życia. Wiemy, że dzieci najszybciej uczą się przez zabawę i aktywne uczestnictwo w działaniach angażujących ich energię. Stosujemy, więc metody wykorzystujące wszystkie zmysły i otwartość dzieci na otaczający świat. Dlatego malowanie, gry i piosenki są, zawsze obecne w naszych zajęciach.

Na kurs składa się 15 spotkań po 50 minut raz w tygodniu (zazwyczaj w piątek).

Lekcje Indywidualne

Jeżeli Twój czas pracy lub nauki nie pozwala dołączyć do żadnej grupy albo po prostu wolisz zajęcia, na których jesteś jedynym uczniem, to zajęcia indywidualne są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Dostępne dla uczniów na wszystkich poziomach znajomości języka.

Inne kursy

W zależności od liczby zainteresowanych osób organizujemy także innego rodzaju kursów m. in. kursy maturalne, kursy przygotowujące do D.E.L.E, kursy dla studentów Erasmusa lub kursy dla firm. Oferta dostosowujemy do konkretnych potrzeb.