Dobra atmosfera to podstawa skutecznej nauki

Przez naukę opartą na aktywnych działaniach i komunikacji, a także przez kontakt z nami i naszą kulturą, uczniowie nabywają nie tylko gramatyczną znajomość języka hiszpańskiego, ale przede wszystkim umiejętność pragmatycznego posługiwania się nim w różnych sferach życia. Dla efektywnej nauki niezmiernie ważny jest indywidualny kontakt z uczniami, dlatego w Entre Culturas uczymy tylko w małych grupach.

Jakość nauczania jest naszym priorytetem. 
Dlatego w Entre Culturas opieramy się na ustalonym przez Radę Europy uniwersalnym „Poziomie Biegłości Językowej” oraz na „Plan Curricular del Instituto Cervantes”. Nasze kursy pozwalają więc przygotować się do międzynarodowych egzaminów DELE, czy egzaminów maturalnych, które także oparte są na tych standardach.

Dbamy o stosowanie innowacyjnych metod nauczania.

Dlatego wszystkie kursy standardowe podzielone są na dwa etapy prowadzone przez dwóch lektorów. Zastosowanie takiej zaplanowanej rotacji zwiększa efektywność nauki, gdyż z jednej strony każdy nauczyciel stosuje nieco inne sposoby przekazywania wiedzy, a ponadto uczniowe mają możliwość zapoznania się z różnorodnym brzmieniem języka hiszpańskiego. Dodatkowo zmiana lektorów powoduje możliwość obiektywnego sprawdzenia postępów w nauce. Profesjonalnie przygotowany program kursów i koordynacja pomiędzy lektorami powoduje natomiast, że nie ma mowy o wypadnięcia z rytmu nauki.